Disclaimer

Texa Nicon Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op de website van Texa Nicon Groep.

Texa Nicon Groep behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van Texa Nicon Groep in het bijzonder, behoudt Texa Nicon Groep zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen.

Texa Nicon Groep is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Texa Nicon Groep beschikbaar is. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de aangeboden informatie op deze website.

De informatie op de pagina's van Texa Nicon Groep behoort toe aan Texa Nicon Groep en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van Texa Nicon Groep gebruikt worden.

certificaten